Τι είναι τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια;

Τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ) ορίζονται σαν νοσήματα κατά τα οποία η εγκεφαλική βλάβη είναι αποτέλεσμα νόσου των αγγείων (συνήθως αρτηριών) ή διαταραχής της αιματώσεως.

Ο μηχανισμός τους μπορεί να έχει σαν υπόβαθρο:

Ισχαιμικά Εγκεφαλικά Επεισόδια

Τα ισχαιμικού τύπου αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, μπορούν κατηγοριοποιηθούν στα παροδικά και στα μόνιμα. Τα παροδικά ισχαιμικά επεισόδια(transient ischemic attacks) είναι επεισόδια νευρολογικής δυσλειτουργίας τα οποία οφείλονται σε εστιακή εγκεφαλική ή αμφιβληστροειδική ισχαιμία.

Έχουν αιφνίδια έναρξη και συνήθως παρέρχονται εντός 24 ωρών (αν και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της βιβλιογραφίας δεν διαρκούν περισσότερο της μίας -1- ώρας), δεν εγκαταλείπουν μόνιμα νευρολογικά ελλείμματα και δεν πιστοποιούνται απεικονιστικά.

Αιμορραγικά Εγκεφαλικά Επεισόδια

Οι αυτόματες ενδοεγκεφαλικές αιμορραγίες(αιμορραγικού τύπου αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια) συνιστούν το 15-20% των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Η μεγάλη ηλικία, το ιστορικό προηγηθέντος αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, η χρήση αλκοόλ, το κάπνισμα, οι διαταραχές ηπατικής λειτουργίας και άλλα συνιστούν τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου.

{slider Εντόπιση της αυτόματης Ενδοεγκεφαλικής Αιμορραγίας}

Όσον αφορά την εντόπιση, οι αυτόματες ενδοεγκεφαλικές αιμορραγίες μπορούν να λάβουν χώρα σε όλα τα τμήματα του εγκεφάλου. Σε ποσοστό 50% αφορούν την περιοχή των βασικών γαγγλίων, σε ποσοστό 10-15% την περιοχή των θαλάμων , σε ποσοστό 10% την παρεγκεφαλίδα και σε ποσοστό 10-20% την περιοχή των ημισφαιρίων του εγκεφάλου.

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  • ΥπεύθυνηΤμήματος
  • Νάσιου Αγγελική: 698 6613333
  • Γραμματεία
  • Μαρία Θωμά: 210 68 62 521 - 210 68 62 436