Η αιμορραγική θλάση του εγκεφάλου είναι γνωστή και ως τραυματική ενδοεγκεφαλική αιμορραγία.

Στην αξονική τομογραφία εγκεφάλου εμφανίζεται ως μία μάζα αυξημένης πυκνότητας περιβαλλόμενη από περιοχές χαμηλής πυκνότητας που αντιπροσωπεύουν περιοχές με εγκεφαλικό οίδημα.

Συνήθεις θέσεις εντόπισης είναι η περιοχή των μετωπιαίων, των κροταφικών και των ινιακών πόλων. Αυτό δικαιολογείται από το μηχανισμό της κάκωσης της κεφαλής όπου το εγκεφαλικό παρέγχυμα προσκρούει σε προεξοχές της έσω επιφάνειας του κρανίου(coup/countrecoup fashion).

Οι αιμορραγικές θλάσεις συχνά αυξάνονται μέσα στο χρόνο όπως φαίνεται στις διαδοχικές αξονικές τομογραφίες εγκεφάλου που λαμβάνουν χώρα.

1Fig: Αξονική τομογραφία εγκεφάλου που αναδεικνύει την παρουσία  ευμεγέθους αιμορραγικής θλάσης μετωπιαία δεξιά και μικροτέρων στην περιοχή του κροταφικού λοβού δεξιά και του μετωπιαίου λοβού αριστερά.

Μικρού μεγέθους/ασυμπτωματικές αιμορραγικές θλάσεις αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης των αιμορραγικών θλάσεων αποτελούν α) το προοδευτικό νευρολογικό έλλειμμα που έχει σαφώς αποδοθεί στην απεικονιζόμενη αιμορραγική θλάση, β) η αιμορραγική θλάση με όγκο>50 κυβικά εκατοστά και γ)η πτωχή νευρολογική εικόνα (GCS 6-8/15) που συνδυάζεται με την παρουσία αιμορραγικής θλάσης με όγκο>20 κυβικά εκατοστά και συνοδό μετατόπιση της μέσης γραμμής>5mm ή/και εξάλειψη των βασικών δεξαμενών  στην αξονική τομογραφία εγκεφάλου.

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  • ΥπεύθυνηΤμήματος
  • Νάσιου Αγγελική: 698 6613333
  • Γραμματεία
  • Μαρία Θωμά: 210 68 62 521 - 210 68 62 436