Οι Αραχνοειδείς κύστεις, 1% των ενδοκρανιακών όγκων, συνιστούν καλοήθεις βλάβες του εγκεφάλου.

Η υπερεφιππιακή περιοχή καθώς , επίσης , η περιοχή του μέσου κρανιακού βόθρου, του οπίσθιου κρανιακού βόθρου και της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας αποτελούν τις συνηθέστερες θέσεις εντόπισης των αραχνοειδών κύστεων.

Όσον αφορά την κλινική τους έκφραση, πολλές από αυτές είναι ασυμπτωματικές και ανευρίσκονται τυχαία σε παρακλινικό έλεγχο του ασθενούς που λαμβάνει χώρα για άλλο λόγο.Κύρια σημεία-συμπτώματα των συμπτωματικών αραχνοειδών κύστεων αποτελούν οι επιληπτικές κρίσεις, το εστιακό νευρολογικό έλλειμμα, η σημειολογία αυξημένης ενδοκρανίου πιέσεως(κεφαλαλγία, τάση για έμετο, οίδημα οπτικών θηλών) καθώς επίσης και ενδοκρινολογικές-οφθαλμολογικές διαταραχές που αφορούν αραχνοειδείς κύστεις στην υπερεφιππιακή περιοχή.

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι αραχνοειδείς κύστεις αποτελούν παράγοντα κινδύνου για την δημιουργία χρόνιων υποσκληριδίων αιματωμάτων σε νέους ασθενείς.

Η αντιμετώπιση των συμπτωματικών αραχνοειδών κύστεων είναι χειρουργική.Τα όρια της χειρουργικής θεραπείας περιλαμβάνουν: την απλή αναρρόφηση της κύστης, την χειρουργική εκτομή του τοιχώματος της κύστης και εν΄συνεχεία την δημιουργία διαύλων επικοινωνίας της ανατομικής περιοχής που ευρίσκετο η κύστη με τις βασικές δεξαμενές του εγκεφάλου(fenestration) καθώς επίσης και την τοποθέτηση κυστεοπεριτοναικής παροχέτευσης.

Η τελευταία επιλογή αποτελεί την οριστική θεραπεία μίας αραχνοειδούς κύστεως με το μειονέκτημα της οριστικής εξάρτησης του ασθενούς από την κυστεοπεριτοναική παροχέτευση και το ενδεχόμενο λοίμωξης.

Τέλος, σημαντική θέση στην αντιμετώπιση των αραχνοειδών κύστεων, που κείνται κυρίως στην υπερεφιππιακή περιοχή, στην περιοχή του τετραδύμου και στην περιοχή του οπίσθιου κρανιακού βόθρου, έχει και η ενδοσκοπική χειρουργική.

Αραχνοειδείς Κύστεις

Fig: Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου(Εγκάρσια Ακολουθία) που αναδεικνύει μία ευμεγέθη Αραχνοειδή Κύστη στην περιοχή του μέσου κρανιακού βόθρου.

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  • ΥπεύθυνηΤμήματος
  • Νάσιου Αγγελική: 698 6613333
  • Γραμματεία
  • Μαρία Θωμά: 210 68 62 521 - 210 68 62 436