Οι Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες είναι συγγενείς ανωμαλίες των ενδοκρανιακών αγγείων. Δεν είναι νεοπλασματικής αρχής, παρά την τάση τους να επεκτείνονται με την πάροδο του χρόνου.

Ουσιαστικά πρόκειται για μία συμπαγή μάζα συσσωρευμένων αιμοφόρων αγγείων με μικρές αιμορραγίες ,περιοχές θρομβώσεως και ασβεστοποίησης εντός του όγκου της βλάβης.

Συνίσταται από διευρυσμένες αρτηρίες και φλέβες με δυσπλαστικά αγγεία που ενώνονται μεταξύ τους χωρίς την παρεμβολή τριχοειδικού πλέγματος. Οι διατεταμένες αρτηρίες τροφοδοτούν απευθείας την μάζα των συσσωρευμένων αιμοφόρων αγγείων(αγγειωματώδης φωλεά), παρακάμπτοντας τα τριχοειδή, με αποτέλεσμα την διοχέτευση οξυγονωμένου αίματος άμεσα στο φλεβικό σύστημα. Χαρακτηρίζονται ως υψηλής ροής αγγειακές δυσπλασίες και ουσιαστικά θα πρέπει να παρομοιαστούν σαν ένα ‘’καταρράκτη’’ όπου η αυξημένη ροή αίματος από μία αρτηρία μεταφέρεται άμεσα σε μία φλέβα οδηγώντας στην ανευρυσματική διάταση αυτής. Σακοειδή ανευρύσματα, κυρίως στα κεντρικά τμήματα των αγγείων, μπορούν να εμφανιστούν. Ως επί το πλείστον δεν παρεμβάλλεται φυσιολογικός εγκεφαλικός ιστός εντός των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών, εκτός της περίπτωσης των καλούμενων διάχυτων αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών του εγκεφάλου που μπορεί να περιέχεται και τμήμα φυσιολογικού εγκεφαλικού ιστού.

Fig : Σχηματική αναπαράσταση μίας αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας του εγκεφάλου (σαν κουβάρι) πάνω αριστερά. Πάνω δεξιά εικονίζεται η διάταξη στο χώρο μίας αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας. Απεικονίζεται με σαφήνεια η μεγάλη τροφοφόρος αρτηρία(αγγείο με κόκκινο χρώμα), η αγγειωματώδης φωλεά(σύνολο μεγάλων αγγείων που αντικαθιστούν τα τριχοειδή και παρεμβάλλονται μεταξύ της(-ων) τροφοφόρου(-ων) αρτηρίας(-ων) και της(-ων) αποχετευτικής(-ων) φλέβας(-ων)και ,τέλος, η μεγάλη αποχετευτική φλέβα(αγγείο με μπλε χρώμα).

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  • ΥπεύθυνηΤμήματος
  • Νάσιου Αγγελική: 698 6613333
  • Γραμματεία
  • Μαρία Θωμά: 210 68 62 521 - 210 68 62 436