Έτος 2002

1. Α.Σαμέλης, Σ.Λαφαζάνος, Ν.Μπενάρδος, Γ.Κώττας. Υδροκέφαλος-εκτεινόμενη κοιλιομεγαλία. Προβλήματα στην αντιμετώπιση-προτεινόμενες λύσεις. 16ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Ιωάννινα, 2002.

Έτος 2004

2. Α.Μήτσος, Ν.Γεωργακούλιας, Σ.Λαφαζάνος, Κ.Κωσταβάρας, Ι.Ιωαννίδης, Α.Ανδρέου, Α.Σερέτης. Παθήσεις της περιοχής του ινιακού τρήματος και της ινιοαυχενικής συμβολής. Χειρουργική αντιμετώπιση. 18ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Πάτρα, 2004

3. Π.Σιούτος, Σ.Γιαννακοδήμος, Ε.Αντωνίου, Κ.Γαργάνης, Ν.Τζεράκης, Μ.Ζώτου, Κ.Κωσταβάρας, Κ.Χαραλαμπίδης, Χ.Στεργίου, Σ.Λαφαζάνος, Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης, Κ.Καραγεωργίου. Αποτελέσματα της προσθίας κροταφικής λοβεκτομής/αμυγδαλοιπποκαμπεκτομής επί φαρμακοανθεκτικής έσω κροταφικής επιληψίας. 18ο Πανελλήνιο Νευοχειρουργικό Συνέδριο Πάτρα, 2004

4. Κ.Κωσταβάρας, Ν.Τζεράκης, Σ.Λαφαζάνος, Α.Μήτσος, Γ.Ορφανίδης, Ε.Αντωνίου, Α.Σερέτης. Οι όγκοι της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας:Μία σειρά 74 περιστατικών. 18ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Πάτρα, 2004

5. N.Tzerakis, I.Poularas, A.Kalogeromitros, G.Orphanides, E.Antoniou, P.Sioutos, N.Georgakoulias, S.Lafazanos, A.Karabinis,A.Seretis. Magnesium sulfate in Traumatic Brain Injury. International Conference on recent advanced in Neurotraumatology, Aswan, 2004

6. I.Ioannidis, A.Mitsos, S.Lafazanos, A.Andreou.The contribution of endovascular treatment in the management of microarteriovenous malformations of the brain. European Society of Neuroradiology XXIX.Congress and XIIIth Advanced Course, Aachen,Germany, 2004

7. Μήτσος Α, Ιωαννίδης Ι, Λαφαζάνος Σ, Ανδρέου Α.Η συμβολή των εξωκρανιακών-ενδοκρανιακών αναστομώσεων(by-pass εγκεφάλου) στην αντιμετώπιση των γιγαντιαίων ανευρυσμάτων. 20ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,Θεσσαλονίκη, 2004

Έτος 2005

8. Α.Μήτσος, Ν.Γεωργακούλιας, Σ.Λαφαζάνος, Κ.Κωσταβάρας, Σ. Τσιάρα, Σ.Γκατζώνης, Ε.Αντωνίου, Γ.Ορφανίδης,Α.Σερέτης. Η μικροαγγειακή αποσυμπίεση στη θεραπεία της νευραλγίας τριδύμου και του σπασμού του ημιπροσώπου. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Θεσσαλονίκη 2005

9. Ν.Γεωργακούλιας, Α.Μήτσος, Σ.Λαφαζάνος, Κ.Κωσταβάρας, Χ.Στεργίου, Ε.Αντωνίου.Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης. Η χειρουργική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας.Εξακολουθούν να αποτελούν ένα κατεξοχήν χειρουργικό αντικείμενο παρά την εξέλιξη των ενδοαγγειακών τεχνικών? 19ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο ,Αθήνα 2005

10. Α.Ανδρέου, Α.Μήτσος, Ι.Ιωαννίδης, Σ.Λαφαζάνος. Η συμβολή των εξωκρανιακών-ενδοκρανιακών αναστομώσεων(By pass εγκεφάλου) στην αντιμετώπιση των γιγαντιαίων εγκεφαλικών ανευρυσμάτων. 19ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο ,Αθήνα 2005

11. Α.Μήτσος, Ν.Γεωργακούλιας, Σ.Λαφαζάνος, Ε.Αντωνίου, Ι.Ιωαννίδης, Α.Ανδρέου, Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης. Η αντιμετώπιση -χειρουργική και ενδοαγγειακή- των εγκεφαλικών ανευρυσμάτων σε ενιαία βάση . 19ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο ,Αθήνα 2005

12. Κ.Κωσταβάρας, Σ.Λαφαζάνος,Ν.Γεωργακούλιας, Π.Σιούτος, Ε.Αντωνίου, Γ.Ορφανίδης, Γ.Κοντογεώργος, Α.Σερέτης. Η αντιμετώπιση των όγκων της υπόφυσης με την υποχείλιο διασφηνοειδική προσπέλαση.Μία σειρά 90 περιστατικών. 19ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 2005

13. Π.Σιούτος, Σ.Γιαννακόδημος, Ε.Αντωνίου, Μ.Ζώτου, Κ.Χαραλαμπίδης, Σ.Λαφαζάνος, Κ.Κωσταβάρας, Γ.Ορφανίδης, Κ.Καραγεωργίου, Α.Σερέτης.Χειρουργική του κροταφικού λοβού επί φαρμακοανθεκτικής επιληψίας. 19ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 2005

14. Α.Μήτσος, Ν.Γεωργακούλιας, Σ.Λαφαζάνος, Κ.Κωσταβάρας, Σ.Τσιάρα, Σ.Γκατζώνης, Ε.Αντωνίου, Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης.Η μικροαγγειακή αποσυμπίεση στη θεραπεία νευραλγίας τριδύμου και σπασμού ημιπροσώπου. 19ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 2005

15. Ν.Γεωργακούλιας, Θ.Μητρόπουλος, Σ.Λαφαζάνος, Κ.Κωσταβάρας, Δ.Σκυτιώτης, Β.Κονοφάου, Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης. Νευροτροποποίηση στο χρόνιο πόνο. 19ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 2005

16. Ν.Γεωργακούλιας, Μ.Κουτουρούσιου, Κ.Κωσταβάρας, Σ.Λαφαζάνος, Β.Κονοφάου, Δ.Σκυτιώτης, Ε.Αντωνίου, Γ.Ορφανίδης, Γ.Κοντογιώργος, Α.Σερέτης. Υποεπενδυμώματα των πλαγίων κοιλιών. 19ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 2005

17. Σ.Λαφαζάνος, Α.Μήτσος, Ν.Γεωργακούλιας, Κ.Κωσταβάρας Β.Κονοφάου, Μ.Κουτουρούσιου, Θ.Μητρόπουλος, Δ.Σκυτιώτης, Π.Σιούτος, Ε.Αντωνίου, Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης.Νευρίνωμα κόγχου.Αναφορά περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 38ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο ,Μύκονος 2005

18. K,Kostavaras, S.Lafazanos, N.Georgakoulias, P.Sioutos, E.Antoniou, G.Orphanides,A.Seretis.70 PITUITARY ADENOMAS SURGICALLY TREATED VIA THE SUBLABIAL TRANSPHENOIDAL ROUTE. 13ο World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh 2005

19. P.Sioutos, S.Giannacodimos, E.Antoniou, C.Charalabides, S.Lafazanos, G.Orphanides, A.Seretis, K.Karageorgiou.Temporal lobe surgery for medically intractable complex partial seizures. 9th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Athens 2005

20. M.Κουτουρούσιου, Ν.Γεωργακούλιας, Κ.Κωσταβάρας, Σ.Λαφαζάνος, Γ.Κοντογιώργος, Α.Σερέτης.Υποεπενδυμώματα Πλαγίων κοιλιών. Ελληνική Νευροχειρουργική εταιρεία 12:157-167, 2005

21. P.Sioutos, S.Giannacodimos, E.Antoniou, C.Charalabides, Lafazanos. S, G.Orphanides, A.Seretis and K.Karageorgiou. Temporal lobe surgery for medically intractable comlpex partial seizures. European Journal of Neurology,Volume 12,Suppl 2 Septeber 2005

22. Γ.Θεοδωρόπουλος, Ε.Παραμυθιώτου, Α.Αραμπατζή, Π.Σιούτος, Ι.Πουλαράς, Α.Ρούσσος, Α.Καλογερομήτρος, Π.Βάρτζελη Σ.Λαφαζάνος, Α.Καραμπίνης. Λοιμώξεις και έκβαση νευροχειρουργικών ασθενών σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα 2005

Έτος 2006

23. M.Pedonomos, M.Tsiradonaki, G.Psoma, N.Katsarelis, G.Koukoulitsios, S.Lafazanos, M.Koutourousiou,E.Antoniou, P.Sioutos, N.Georgakoulias, G.Orphanides, G.Stathopoulos, H.Angelopoulou, D.Karakitsos, A.Seretis, A.Karabinis.Early and late onset nosocomial infections in ICU patients with head injury. 26th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Brussels,Belgium 2006

24. Δ.Σκυτιώτης, Ν.Γεοργακούλιας, Αθ.Μητρόπουλος, Σ.Λαφαζάνος, Ε.Αντωνίου, Α.Σερέτης.Σπονδυλοδεσία με χρήση κλωβού από βιοαπορροφήσιμο οστεογενετικό υλικό μετά από σωματεκτομή αυχενικού σπονδύλου για αυχενική μυελοπάθεια. 32ο Ετήσιο Συνέδριο Στήλης’’Ν.Γιαννέστρας-Π.Σμυρνής’’, Κυλλήνη 2006

25. P.Sioutos, P.Panaretos, G.Giannacodimos, E.Antoniou, A.Mitropoulos, M.Koutourousiou, S.Lafazanos,E.Kechagias, G.Orphanides, A.Seretis. Anterior Temporal Lobectomy-Amygdalohippocampectomy for Medically Intractable Complex Partial Seizures. 7th European Congress on Epileptology, Helsinki 2006

26. Δ.Σκυτιώτης,Α.Μητρόπουλος, Ν.Γεωργακούλιας, Κ.Κωσταβάρας, Ε.Κεχαγιάς, Σ.Λαφαζάνος, Ε.Αντωνίου, Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης. Παράγοντες που καθορίζουν το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα επεμβάσεων αποσυμπιέσεως νωτιαίου μυελού επί αυχενικής μυελοπάθειας. 20ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Χαλκιδική 2006

27. Ε.Κεχαγιάς, Ν.Γεωργακούλιας, Σ.Λαφαζάνος, Α.Μητρόπουλος, Δ.Σκυτιώτης, Ε.Αντωνίου, Π.Σιούτος, Α.Σερέτης.Χρήση διεγχειρητικού Η.Μ.Γ σε επεμβάσεις Ν.Μ. 20Ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Χαλκιδική 2006

28. Μ.Κουτουρούσιου, Π.Σιούτος, Μ.Ζώτου, Σ.Λαφαζάνος, Α.Μητρόπουλος, Π.Πανάρετος, Ε.Κεχαγιάς, Δ.Σκυτιώτης, Ε.Αντωνίου, Α.Σερέτης.Μελανωτικό εξωσκληρίδιο σβάννωμα ιεράς ρίζας.Περιγραφή περιστατικού. 20ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Χαλκιδική 2006

29. Α.Μητρόπουλος, Ν.Γεωργακούλιας, Σ.Λαφαζάνος, Ε.Κεχαγιάς, Δ.Σκυτιώτης, Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης.Παθολογικό κάταγμα σώματος αυχενικού σπονδύλου σε έδαφος μονήρους οστικού πλασμοκυττώματος-αναφορά περιστατικού. 20ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Χαλκιδική 2006

30. Π.Σιούτος, Μ.Κουτουρούσιου, Ε.Αθανασίου, Ε.Αντωνίου, Ν.Γεωργακούλιας, Μ.Πιπέρη, Αικ.Φωτοπούλου, Α.Μητρόπουλος, Π.Πανάρετος, Ε.Κεχαγιάς, Σ.Λαφαζάνος, Γ.Ορφανίδης, Κ.Μπερούκας, Α.Σερέτης. Επιβίωση ασθενών με κακήθη αστροκυττώματα:αναδρομική μελέτη. 20ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Χαλκιδική 2006

31. Β.Ψαρρά, Ζ.Σαντά, Ν.Γεωργακούλιας, Μ.Κουτουρούσιου, Κ.Κωσταβάρας, Σ.Λαφαζάνος, Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης. Ψυχιατρική συμπτωματολογία σε ασθενείς με αδένωμα υπόφυσης και σύνδρομο Cushing. 20ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Χαλκιδική 2006

32. Σ.Λαφαζάνος, Ν.Γεωργακούλιας, Κ.Κωσταβάρας, Μ.Κουτουρούσιου, Α.Μητρόπουλος, Π.Πανάρετος,Π.Σιούτος, Ε.Αντωνίου, Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης.Μικροαγγειακή αποσυμπίεση στη θεραπεία νευραλγίας τριδύμου-Περιγραφή τεχνικών. 20ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Χαλκιδική 2006

33. Κ.Κωσταβάρας, Ν.Γεωργακούλιας, Σ.Λαφαζάνος, Π.Πανάρετος, Ε.Κεχαγιάς, Π.Σιούτος, Ε.Αντωνίου, Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης. Χειρουργικές προσπελάσεις σε όγκους του οφθαλμικού κόγχου- αναφορά δύο περιστατικών. 20ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Χαλκιδική 2006

Έτος 2007

 

 

34. K.Kωσταβάρας, Ν.Γεωργακούλιας, Σ.Λαφαζάνος, Μ.Κουτουρούσιου Αθ.Μητρόπουλος, Ε.Κεχαγιάς, Π.Πανάρετος, Α.Σερέτης. Χειρουργικές προσπελάσεις σε όγκους του οφθαλμικού κόγχου. Αναφορά 4 περιστατικών. 21ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Ρόδος 2007

35. Σ.Λαφαζάνος, Ν.Γεωργακούλιας, Π.Πανάρετος, Μ.Κουτουρούσιου, Κ.Παπαχρήστου, Γ.Τσερμούλας, Α.Δημακοπούλου, Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης. Κρανιοτομία με τον ασθενή σε εγρήγορση για αφαίρεση γλοιώματος σε λειτουργική περιοχή του εγκεφάλου. 21ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Ρόδος 2007

36. Ν.Γεωργακούλιας, Τ.Μπούρας, Γ.Στράτζαλης, Σ.Λαφαζάνος, Α.Μπαιρακτάρης, Αθ. Μητρόπουλος, Δ.Σακκάς.Χειρουργική αντιμετώπιση κυστικών γλοιωμάτων στελέχους με πολύ πλάγια προσπέλαση.Δύο περιστατικά. 21ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Ρόδος 2007

37. Α.Μητρόπουλος, Ν.Γεωργακούλιας, Ε.Αντωνίου, Σ.Λαφαζάνος, Π.Πανάρετος, Β.Κεχαγιάς, Μ.Κουτουρούσιου, Α.Σερέτης. Σημασία του προεγχειρητικού σχεδιασμού της ενδεδειγμένης επέμβασης στη χειρορυγική των ενδοκοιλιακών όγκων. 21ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Ρόδος 2007

38. Μ.Κουτουρούσιου, Ν.Γεωργακούλιας, Αθ.Μητρόπουλος, Ε.Κεχαγιάς Σ.Λαφαζάνος, Γ.Κοντογεώργος, Ε.Αντωνίου, Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης.Διαμεσολόβιος προσπέλαση σε ενδοκοιλιακούς όγκους του εγκεφάλου. 21ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Ρόδος 2007

39. Μ.Κουτουρούσιου, Σ.Λαφαζάνος, Αθ.Μητρόπουλος, Κ.Κωσταβάρας Γ.Κοντογεώργος, Ε.Αντωνίου, Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης. Διασφηνοειδική επέμβαση σε 12 ασθενείς με κύστη Rathke. 21ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Ρόδος 2007

40. Μ.Κουτουρούσιου, Κ.Κωσταβάρας, Α.Μητρόπουλος, Σ.Λαφαζάνος Γ.Κοντογεώργος, Ε.Αντωνίου, Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης. Διασφηνοειδική επέμβαση σε εξεργασίες του τουρκικού εφιππίου. 21ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Ρόδος 2007

41. Κ.Παπαχρήστου,Ν.Γεωργακούλιας, Σ.Λαφαζάνος,Μ.Κουτουρούσιου Αθ.Μητρόπουλος, Ε.Αντωνίου, Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης. Ενδοκράνιος υπόταση με ακτινολογικά ευρήματα από την σπονδυλική Στήλη. Περιγραφή τριών περιστατικών και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 21ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Ρόδος 2007

42. Αθ.Μητρόπουλος, Ν.Γεωργακούλιας, Β.Κεχαγιάς, Μ.Κουτουρούσιου Σ.Λαφαζάνος, Π.Πανάρετος, Κ.Ματαλιωτάκης, Α.Σερέτης. Νευραλγία τριδύμου λόγω πίεσης από τη συνύπαρξη υπερόστωσης του λιθοειδούς και φλεβικού σχηματισμού. 21ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Ρόδος 2007

43. Σ.Λαφαζάνος, Π.Σιούτος, Κ.Παπαχρήστου, Αθ.Μητρόπουλος Μ.Κουτουρούσιου, Μ.Περγαμηνού, Ν.Ι.Αναγνωστόπουλος Α.Σερέτης. Οξεία συμπτωματική υδροκεφαλία σε ασθενή πάσχουσα από μηνιγγίτιδα από Listeria Monocytogenes. 21ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Ρόδος 2007

44. Lafazanos S.,Markianos M.,Panaretos P.,Seretis A. CSF neurotransmitter metabolites and clinical features in NPH. Priliminary results. 4th International Hydrocephalus Workshop,Rodos 2007

45. Αθ.Μητρόπουλος, Σ.Λαφαζάνος, Π.Πανάρετος, Ε.Αντωνίου, Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης. Χειρουργική αντιμετώπιση ενδοεγκεφαλικών αιματωμάτων ανευρυσματικής αιτιολογίας. 21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Αθήνα 2007

46. Αθ.Μητρόπουλος, Δ.Σκυτιώτης, Ν.Γεωργακούλιας, Σ.Λαφαζάνος Μ.Κουτουρούσιου,Π.Πανάρετος, Ε.Αντωνίου,Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης.Χρήση μεσακανθίων συστημάτων δυναμικής Σπονδυλοδεσίας στη εκφυλιστική νόσο της Σπονδυλικής Στήλης- Εμπειρία από 102 περιστατικά. Συμπόσιο Σπονδυλικής”Ν.Γιαννέστρας-Π.Σμυρνής”, Μύκονος 2007

47. Αθ.Μητρόπουλος, Δ.Σκυτιώτης, Β.Κεχαγιάς, Σ.Λαφαζάνος, Κ.Κωσταβάρας, Κ.Ματαλιωτάκης, Ν.Γεωργακούλιας, Ε.Αντωνίου Π.Σιούτος, Γ.Ορφανίδης, Α.Σερέτης. Διεγχειρητικός νευροφυσιολογικός έλεγχος στη χειρουργική των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. Συμπόσιο Σπονδυλικής”Ν.Γιαννέστρας-Π.Σμυρνής”, Μύκονος 2007

Έτος 2008

48. Σ.Λαφαζάνος, Π.Νομικός. Μέτρηση και καταγραφή ενδοκράνιας πιέσεως μέσω φορητής μονάδας. 22ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο,Αθήνα 2008

49. Σ.Λαφαζάνος, Μ.Τόρρενς, Π.Νομικός. Αρθροπλαστική με τεχνητό δίσκο Bryan στη θεραπεία δισκοκήλης αυχενικής μοίρας. 22ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο,Αθήνα 2008

50. Σ.Λαφαζάνος, Μ.Τόρρενς,Π.Νομικός. Ακτινοχειρουργική με γ- Knife στη αντιμετώπιση μεταστάσεων κακοήθους μελανώματος εγκεφάλου. 22ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 2008

51. Κ.Λαμπρόπουλος, Σ.Λαφαζάνος, Π.Νομικός. Ταχεία ομαλοποίηση της έκκρισης αυξητικής ορμόνης μετά από συνδυασμό χειρουργικής/ακτινοχειρουργικής με γ-Knife και φαρμακευτικής θεραπείας σε ασθενείς με μεγαλακρία. 22ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 2008

52. Mitsos AP, Georgakoulias N, Lafazanos S, Konstantinou EA. The “hanging techniqe” of vascular transposition in microvascular decompression for trigeminal neuralgia:technical report of four cases Neurosurgical Rev.2008 May 10.

53. Μarkianos M, Lafazanos S, Koutsis G, Sfagos C, Seretis A. CSF neurotransmitter metabolites and neuropsychiatric Symptomatology in patients with normal pressure hydrocephalus. Clin Neurol Neurosurg. 2008 Non 27.

Έτος 2009

54. Λαφαζάνος Σπ, Ιωαννίδης Ι, Νάσης Ν, Ανδρέου Α. Ανευρύσματα μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας.Χειρουργική ή Ενδοαγγειακή θεραπεία? 23ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο,Αλεξανδρούπολη 2009.

55. Κ.Λαμπρόπουλος, Σ.Λαφαζάνος, Π.Νομικός. Ταχεία ομαλοποίηση της έκκρισης αυξητικής ορμόνης μετά από συνδυασμό χειρουργικής, ακτινοχειρουργικής(γ-knife) και φαρμακευτικής θεραπείας σε ασθενείς με μεγαλακρία. 23ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο,Αλεξανδρούπολη 2009.

56. Αristotelis P Mitsos, Evangelos A Konstantinou, Theofanis G Fotis, Spiridon A Lafazanos, George Kontogeorgos, Nikolaos V Georgakoulias. Sphenoid wing meningioma and glioblastoma multiforme in Collision-case report and review of the literature. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2009.

Έτος 2010

57. Σ.Λαφαζάνος, Ι.Ιωαννίδης, Ν.Νάσης, Α.Ανδρέου. Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση διαχωριστικών ανευρυσμάτων της οπισθίας κάτω παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας. 24ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Ηράκλειο Κρήτης 2010.

58. Tzerakis N, Orphanides G, Antoniou E, Sioutos PJ, Lafazanos S, Seretis A. Subdural effusions with hydrocephalus after severe head injury: successful treatment with ventriculoperitoneal shunt placement: report of 3 adult cases. Case Report Med. 2010.

Έτος 2013

59. Ν.Νάσης, Ι.Ιωαννίδης, Σ.Λαφαζάνος, Σ.Πλάκας, Α.Ανδρέου. Αντιμετώπιση των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών εγκεφάλου με συνδυασμό εμβολισμού και στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής. 27ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 2013.

60. Θ.Παπασιλέκας, Ι.Ιωαννίδης, Σ,Πλάκας, Σ.Λαφαζάνος, Ν.Νάσης, Α.Ανδρέου. Μικροχειρουργική αντιμετώπιση επανασηραγγοποιηθέντων εγκεφαλικών ανευρυσμάτων. 27ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 2013.

61. Σ.Λαφαζάνος, Κ.Κωσταβάρας, Σ.Πλάκας, Γ.Στράντζαλης, Α.Ανδρέου. Η διαπροσωπική-Διαγναθική (Transfacial-Transmaxillary) Προσπέλαση. 27ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 2013.

62. Σ.Λαφαζάνος, Κ.Κωσταβάρας, Σ.Πλάκας, Γ.Στράντζαλης, Α.Ανδρέου. Ο Σηραγγώδης Κόλπος. 27ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 2013.

Έτος 2014

63.Bhagavathula Venkata SS, Arimappamagan A,  Lafazanos S, Pruthi N. Syringomyelia secondary to cervical spondylosis: Case report and review of literature.J Neurosci Rural Pract.2014 Nov:5(Suppl 1):S78-82.

Έτος 2015

64.Lafazanos S, Türe U, Harput MV, Lopez PG, Fırat Z, Türe H, Dimitriou T, Yaşargil MG.Evaluating the Importance of the Tentorial Angle in the Paramedian Supracerebellar-Transtentorial Approach for Selective Amygdalohippocampectomy.World Neurosurg. 2015 Jan 6. pii: S1878-8750(14)01413-2

Βιβλία

Δεύτερο μέρος- “Χειρουργική και Νευροχειρουργική Προσέγγιση Στις Κινητικές Διαταραχές: Η Σχέση τους με τη Δυσφαγία” Λαφαζάνος Σ.,Τέγου Τ. “ΔΥΣΦΑΓΙΑ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ” υπό του John C. Rosenbeck-Harisson N. Jones (μετάφραση και επιμέλεια στα ελληνικά: Κατερίνα Σδράβου-Τζωρτζίνα Τέγου-Γιώργος Μακρής), Εκδόσεις GOTSIS 2014, σελίδες 453-464.

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

Newletter

Εγγραφείτε στα Newsletter του Ιατρού για να λαμβάνετε όλα τα τελευταία νέα για την Νευροχειρουργική.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Metropolitan Hospital
  • Κιν: +30 6944686096
  • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.