Μία όχι τόσο νέα μέθοδος, η δοκιμασία της Αμυτάλης (Wada test) είναι μία επεμβατική μέθοδος κατά την οποία η περιοχή του εγκεφάλου που αρδεύεται από την έσω καρωτίδα αρτηρία (στη μία πλευρά) καθίσταται  προσωρινά αναίσθητη μέσω έγχυσης νατριούχου αμυτάλης στην σύστοιχη έσω καρωτίδα αρτηρία.

Μετά την παρατηρούμενη έναρξη της ετερόπλευρης ημιπάρεσης, μία σειρά δοκιμών (tests) εφαρμόζονται στον ασθενή.

Το Wada test αρχικά αναπτύχθηκε με κύριο στόχο την προεγχειρητική εκτίμηση της ημισφαιρικής επικράτησης, όσον αφορά τους μηχανισμούς του λόγου, σε ασθενείς πάσχοντες από φαρμακοανθεκτική επιληψία.

Κατόπιν τούτου, η χρήση   του  επεκτάθηκε  στην  εξέταση  της έντονης  εξειδίκευσης (πλαγίωσης) της  μνήμης, σε ασθενείς πάσχοντες από το σύνδρομο της επιληψίας  του  έσω  κροταφικού λοβού, που  επρόκειτο  να υποβληθούν  σε  κροταφική λοβεκτομή.

Το Wada test  περιορίζεται  στο ότι ο εξεταστής έχει μόνο λίγα λεπτά για να εξετάσει κάθε ημισφαίριο ξεχωριστά. Σαν επεμβατική μέθοδος , φέρει ένα ποσοστό κινδύνου (0,6-1%) εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Επίσης, η εικόνα της προσωρινής ημιπάρεσης και των γνωστικών ελλειμμάτων, κατά τη διενέργεια της μεθόδου, προκαλούν ένα αίσθημα αναστάτωσης στον ασθενή.

Διέγερση ή ακόμη και θόλωση της συνείδησης του ασθενούς , κατά τη φάση της εξέτασης, μπορεί  να  αποκλείσει την αξιοπιστία του ελέγχου της ομιλίας σε ορισμένους ασθενείς. 

Τέλος, λόγω του επεμβατικού του χαρακτήρα, το Wada test δεν μπορεί εύκολα να επαναληφθεί στον ίδιο ασθενή.

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  • ΥπεύθυνηΤμήματος
  • Νάσιου Αγγελική: 698 6613333
  • Γραμματεία
  • Μαρία Θωμά: 210 68 62 521 - 210 68 62 436