Αυτή η ενότητα της ιστοσελίδας , απευθυνόμενη κυρίως σε ιατρούς της ίδιας ή άλλων ειδικοτήτων, αναφέρεται στην εφαρμογή κάποιων ιδιαίτερα εξειδικευμένων χειρουργικών προσπελάσεων στην περιοχή της βάσης του κρανίου.

Καινοτομίες στην χειρουργική  της βάσης του κρανίου έχουν επεκτείνει την εμβέλεια του νευροχειρουργού.

Εξειδικευμένες Χειρουργικές Προσπελάσεις

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την σχετική διευκόλυνση εξαίρεσης χωροκατακτητικών εξεργασιών  που εδράζονται  στην περιοχή της βάσης του κρανίου, αλλά  και αγγειακών δυσπλασιών/εξεργασιών που εντοπίζονται στην περιοχή του στελέχους του εγκεφάλου.

Η χειρουργική της βάσης του κρανίου εξαρτάται από την ισχυρή γνώση της ανατομίας της περιοχής αυτής, η οποία επιτρέπει όχι μόνο την επιτυχή εφαρμογή τεχνικά απαιτητικών χειρουργικών προσπελάσεων αλλά και την τροποποίηση κλασικών χειρουργικών επεμβάσεων με κύριο στόχο την καλύτερη έκθεση, και συνεπώς εξαίρεση, των κάθε φύσεως νευροχειρουργικών βλαβών στην  περιοχή αυτή.

Απαραίτητη προυπόθεση , εκτός της βαθιάς γνώσης της ανατομίας της περιοχής, είναι και η πρακτική εφαρμογή των επεμβάσεων αυτών σε νευροανατομικό εργαστήριο προτού εφαρμοστούν στο χειρουργείο.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η πολύ καλή γνώση της ανατομίας σε συνδυασμό με την εκμάθηση-ανάπτυξη περίπλοκων μικροχειρουργικών τεχνικών αποτελούν βασικές πρoυποθέσεις πάνω στις οποίες κάθε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση βασίζεται.

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  • ΥπεύθυνηΤμήματος
  • Νάσιου Αγγελική: 698 6613333
  • Γραμματεία
  • Μαρία Θωμά: 210 68 62 521 - 210 68 62 436