Η Εξωτερική Υδροκεφαλία (External Hydrocephalus), μία παθολογική οντότητα καλά οριοθετημένη στα βρεφική ηλικία, έχει συνήθως αυτοπεριοριζόμενο χαρακτήρα.

Συνήθως εμφανίζεται τους πρώτους εξής μήνες ζωής του βρέφους και υποχωρεί αυτόματα έως την ηλικία των δύο(2) ετών. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις η Εξωτερική Υδροκεφαλία μπορεί να εξελιχθεί σε συμπτωματική ‘’Εσωτερική’’ Υδροκεφαλία επικοινωνούντος τύπου απαιτώντας χειρουργική παροχέτευση.

Στην τυπική της μορφή, η Εξωτερική Υδροκεφαλία χαρακτηρίζεται από τα εξής απεικονιστικά ευρήματα: α)εξωπαρεγχυματική(extraaxial) συσσώρευση υγρού(ΕΝΥ), β)διατήρηση των αυλακών σύστοιχα με τη συσσώρευση του υγρού(ΕΝΥ) αλλά και των βασικών δεξαμενών. Από την άλλη μεριά εξωπαρεγχυματικές συλλογές υγρού με άλλη αιτιολογία(ύγρωμα, χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα) προκαλούν πιεστικά φαινόμενα επί του σύστοιχου τμήματος του φλοιού του εγκεφάλου.

Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου(MRI) είναι σαφώς πιο ευαίσθητη μέθοδος από την αξονική τομογραφία εγκεφάλου(CT) στην εκτίμηση μίας πιθανής Εξωτερικής Υδροκεφαλίας, μιας και η ένταση του σήματος προσφέρει περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τη σύσταση της απεικονιζόμενης συλλογής υγρού.

Αν και, τόσο ο όρος ‘’Εξωτερική Υδροκεφαλία’’ όσο και το γεγονός ότι η εξωπαρεγχυματική συλλογή του υγρού(ΕΝΥ) εντοπίζεται στον υπαραχνοειδή χώρο, δεν τυγχάνουν ομόφωνης αποδοχής , εντούτοις όλοι οι ερευνητές συμφωνούν στο θέμα της υδροδυναμικής δυσπραγίας που υπάρχει εντός της κρανιακής κοιλότητας.

Η εξωτερική Υδροκεφαλία, σαν παθολογική οντότητα , μπορεί να παρατηρηθεί και στους ενήλικες. Συνήθη αίτια είναι η υπαραχνοειδής αιμορραγία και η κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Ενώ και στους ενήλικες , όπως και στα βρέφη, η Εξωτερική Υδροκεφαλία μπορεί να υποχωρήσει αυτόματα, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σε συμπτωματική υδροκεφαλία και να απαιτηθεί χειρουργική παροχέτευση(τοποθέτηση κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης).

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαφοροδιαγνωστεί κατά πόσο μία εξωεγκεφαλική(extraaxial) συλλογή υγρού είναι στο πλαίσιο της Εξωτερικής Υδροκεφαλίας ή συνιστά μία υπσκληρίδια συλλογή αίματος(χρόνιο χαρακτήρα), μιας και η αντιμετώπιση είναι τελείως διαφορετική. Στην πρώτη περίπτωση η τοποθέτηση κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης θα λύσει το πρόβλημα ενώ στη δεύτερη περίπτωση θα το επιδεινώσει(αύξηση του μεγέθους της υποσκληρίδιας συλλογής αίματος)(External hydrocephalus in adults. J Neurosurg 85: 1143-1147,1996).

 Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαφορική διάγνωση της Εξωτερικής Υδροκεφαλίας από μία εξωπαρεγχυματική συλλογή ΕΝΥ (ύγρωμα), στο πλαίσιο μίας κρανιοεγκεγκεφαλικής κάκωσης, μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η καταγραφή της πίεσης στον υποσκληρίδιο χώρο(subdural pressure),σε συνδυασμό με τα απεικονιστικά ευρήματα, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση(Diagnostic method for differentiating external hydrocephalus from simple subdural hygroma. J Neurosurg 105: 65-70,2006).

Η Εξωτερική Υδροκεφαλία μπορεί να παρουσιαστεί και σε περιπτώσεις ασθενών με ανευρυσματικής αρχής υπαραχνοειδή αιμορραγία, που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση (απολίνωση του ανευρύσματος). Ο μειωμένος βαθμός απορρόφησης του ΕΝΥ σε συνδυασμό με κάποιο έλλειμμα (tear) στην αραχνοειδή μεμβράνη, στο πλαίσιο της χειρουργικής επέμβασης, συνιστούν τους δύο πιο πιθανούς παράγοντες της δημιουργίας της Εξωτερικής Υδροκεφαλίας (External Hydrocephalus after aneurysms surgery: paradoxical response to ventricular shunting. J Neurosurg 88: 485-489, 1998).

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  • ΥπεύθυνηΤμήματος
  • Νάσιου Αγγελική: 698 6613333
  • Γραμματεία
  • Μαρία Θωμά: 210 68 62 521 - 210 68 62 436