Ηλεκτροκορτικογραφία

Η Ηλεκτροκορτικογραφία είναι μία επεμβατική μέθοδος που συνίσταται στην άμεση καταγραφή των ηλεκτρικών δυναμικών, που συνοδεύουν μία εγκεφαλική δραστηριότητα, από  το φλοιό του εγκεφάλου.

Μία ευρέως διαδεδομένη χρήση της είναι η διεγχειρητική εντόπιση της κεντρικής  αύλακας μέσω της καλούμενης ανάστροφης φάσης των σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών(SSEP-PR).

Δοκιμασία Αμυτάλης (Wada test)

Μία όχι τόσο νέα μέθοδος, η δοκιμασία της Αμυτάλης (Wada test) είναι μία επεμβατική μέθοδος κατά την οποία η περιοχή του εγκεφάλου που αρδεύεται από την έσω καρωτίδα αρτηρία (στη μία πλευρά) καθίσταται  προσωρινά αναίσθητη μέσω έγχυσης νατριούχου αμυτάλης στην σύστοιχη έσω καρωτίδα αρτηρία.

Φλοιικός Ερεθισμός του Εγκεφάλου

O άμεσος διεγχειρητικός φλοιικός ερεθισμός  αποτελεί το ”gold standard” της χαρτογράφησης του  εγκεφάλου για εκτομή νευροχειρουργικών βλαβών που εδράζονται σε ευγενείς περιοχές του.

Ο κινητικός φλοιός χαρτογραφείται διεγχειρητικά με ερεθισμό της πρόσθιας κεντρικής έλικας, της οπίσθιας κεντρικής έλικας, της προκινητικής περιοχής, καθώς επίσης και της καλούμενης συμπληρωματικής κινητικής  περιοχής.

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  • ΥπεύθυνηΤμήματος
  • Νάσιου Αγγελική: 698 6613333
  • Γραμματεία
  • Μαρία Θωμά: 210 68 62 521 - 210 68 62 436