Η Υδροκεφαλία Φυσιολογικής Πιέσεως και η νόσος του Parkinson , αν και συνιστούν δύο διαφορετικές παθολογικές οντότητες , σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι δύσκολη η διάκρισή τους.

Επιπλέον, οι δύο αυτές παθήσεις μπορούν να συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή απαιτώντας διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση.

Βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, και στο πλαίσιο καλύτερης προσέγγισης των ασθενών που εμφανίζονται με σημειολογία Υδροκεφαλίας Φυσιολογικής Πιέσεως αλλά και επιπλέον σημείων-συμπτωμάτων που παραπέμπουν μάλλον σε παρκινσονική συνδρομή, οι εξής παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν:

α) οι κινητικές διαταραχές(τρόμος, υπερτονία, βραδυκινησία και άλλες) εμφανίζονται σε μεγάλο ποσοστό σε ασθενείς που πάσχουν είτε από ιδιοπαθή(κυρίως) Υδροκεφαλία Φυσιολογικής Πιέσεως είτε από δευτεροπαθή Υδροκεφαλία Φυσιολογικής Πιέσεως,

β) η πιο συχνή κινητική διαταραχή που παρατηρείται είναι η βραδυκινησία των άνω άκρων,

γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις τόσο η κλασική συμπτωματολογία της Υδροκεφαλίας Φυσιολογικής Πιέσεως όσο και οι συνοδές κινητικές διαταραχές που πιθανόν να παρατηρούνται, βελτιώνονται με την τοποθέτηση της κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης, ενδεχομένως η Υδροκεφαλία Φυσιολογικής Πιέσεως να προκαλεί μία πιο γενικευμένη διαταραχή της κινητικής λειτουργίας,

δ) διάκριση θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο μεταξύ της Υδροκεφαλίας Φυσιολογικής Πιέσεως και της νόσου του Parkinson αλλά και μεταξύ της νόσου του Parkinson και των καλούμενων δευτεροπαθών παρκινσονικών συνδρόμων καθώς επίσης και μεταξύ της Υδροκεφαλίας Φυσιολογικής Πιέσεως και των δευτεροπαθών παρκινσονικών συνδρόμων,

ε)η διαφορική διάγνωση της ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson από τον καλούμενο αγγειακό παρκινσονισμό(vascular parkinsonism) έγκειται στο ιστορικό, τα σημεία-συμπτώματα, στην απάντηση στη φαρμακευτική αγωγή(levodopa therapy) και στα απεικονιστικά ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου των ασθενών και, τέλος,

στ) ως αναφέρθη, η Υδροκεφαλία Φυσιολογικής Πιέσεως και η νόσος του Parkinson μπορούν να συνυπάρχουν, και στις περιπτώσεις αυτές η παρουσία της νόσου του Parkinson δεν αποκλείει μία πολύ καλή ᾽᾽απάντηση᾽᾽ των ασθενών στην τοποθέτηση κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης.

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  • ΥπεύθυνηΤμήματος
  • Νάσιου Αγγελική: 698 6613333
  • Γραμματεία
  • Μαρία Θωμά: 210 68 62 521 - 210 68 62 436