Σπυρίδων Λαφαζάνος - Νευροχειρουργός

 • Χειρουργική όγκων βάσεως κρανίου
 • Χειρουργική ανευρυσμάτων εγκεφάλου
 • Νευραλγία τριδύμου
 • Νευροογκολογία
 • Μικροχειρουργική αυχενικής και οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
 • Νευροενδοκρινολογία
 • Ψηφιακή Νευροπλοήγηση
 • Ενδοσκοπική Χειρουργική
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Κακώσεις περιφερικών νεύρων

 

 

Ερευνητικό ενδιαφέρον

Εργάζεται (τ.Επιστημονικός υπεύθυνος του “Πειραματικού Εργαστηρίου Νευροχειρουργικής” της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών-Θεραπευτήριο “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”) σχεδόν σε καθημερινή βάση στο Πειραματικό Εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας με αντικείμενο την ανατομία της λευκής ουσίας του εγκεφάλου καθώς επίσης και άλλων περιοχών του κρανίου όπως ο σηραγγώδης κόλπος, το λιθοειδές οστό και ο οπίσθιος κρανιακός βόθρος αποτελούν αντικείμενο καθημερινής μελέτης.

Επίσης, ιδιαίτερα απαιτητικές επεμβάσεις που αφορούν την ανατομική περιοχή του πρόσθιου ανατομικού βόθρου (Transmaxilloethmoidal approach, Transfacial -Transmaxillary approach, Transoral approach, Transcranial Orbital and Lateral Orbital approach), του μέσου κρανιακού βόθρου (Frontotemporal Orbitozygomatic Transcavernous approach, Middle fossa approach, Preauricular Transzygomatic Anterior Infratemporal and Middle Infratemporal approach) αλλά και του οπίσθιου κρανιακού βόθρου (Retrolabyrinthine, Translabyrinthine and Transcochlear approach, Combined Petrosal approach and Transcondylar-Transtubercular approach) αποτελούν αντικείμενο μελέτης και εφαρμογής στο νευροανατομικό εργαστήριο.

Οι παραπάνω επεμβάσεις λαμβάνουν χώρα υπό την όραση/χρήση μικροσκοπίου και τη χρήση μικροεργαλείων χειρουργικής.

Βασικός στόχος η απόκτηση ισχυρής ανατομικής γνώσης που αποτελεί βασική προυπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή αυτών, των τεχνικά ιδιαίτερων απαιτητικών χειρουργικών επεμβάσεων, σε ασθενείς.

Κλινική Εμπειρία

Η εκπαίδευσή μου στη Νευροχειρουργική άρχισε το 2003 στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘Γ.Γεννηματάς΄. Από 2003 έως 2007 , σαν ειδικευόμενος , απέκτησα εμπειρία συμμετέχοντας σε πάνω από 800 χειρουργικές επεμβάσεις όλου του φάσματος της νευροχειρουργικής . Κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών ήμουν σε θέση να εκτελώ ανεξάρτητα επεμβάσεις που αφορούσαν το τραύμα της κεφαλής καθώς και άλλες όπως οσφυικές πεταλεκτομές – μικροδισκεκτομές , αποσυμπιέσεις παγίδευσης περιφερικών νεύρων και άλλες. Επίσης ήμουν σε θέση , κάτω από της επίβλεψη των επιμελητών μου, να εκτελώ πιο εξειδικευμένες επεμβάσεις που αφορούσαν κυρίως χωροκατακτητικές εξεργασίες του εγκεφάλου , όπως μηνιγγιώματα, γλοιώματα , αιμαγγειοβλαστώματα και άλλες. Κατά τη φάση αυτή , απέκτησα εμπειρία συμμετέχοντας σαν βοηθός σε επεμβάσεις που αφορούσαν τη φαρμακοανθεκτική επιληψία όπως κροταφικές λοβεκτομές, εκλεκτικές αμυγδαλοιπποκαμπεκτομές , τοποθέτηση VNS.

Το 2007 απέκτησα το τίτλο της ειδικότητας στη Νευροχειρουργική επιτυγχάνοντας στις εξετάσεις. Από το διάστημα αυτό έως τον Οκτώβριο του 2010 εργάστηκα σαν ειδικός νευροχειρουργός έχοντας τη δυνατότητα να εκτελέσω αρκετές επεμβάσεις που αφορούσαν παθήσεις της κεφαλής και της σπονδυλικής στήλης, όπως αφαιρέσειςεπί/υποσκληριδίων αιματωμάτων , τοποθετήσεις κοιλιοπεριτοναικής παροχέτευσης , τοποθετήσεις εξωτερικής κοιλιακής παροχέτευσης , οσφυικές πεταλεκτομές-μικροδισκεκτομές, πρόσθιες αυχενικές δισκεκτομές, αυχενικές πεταλεκτομές , αφαιρέσεις εξεργασιών του εγκεφάλου όπως μηνιγγιώματα και γλοιώματα και άλλες.

Από τον Οκτώβριο του 2010 έως τον Οκτώβριο του 2013, ακολούθησα πρόγραμμα (Fellowship) στο εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας -Νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ‘YEDITEPE’ στη Κωνσταντινούπολη. Κατά την παραμονή εκεί είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω και να συμμετάσχω σε ιδιαίτερα απαιτητικές επεμβάσεις του εγκεφάλου και της βάσης του κρανίου που πραγματοποιούνται από τον διεθνούς φήμης Νευροχειρουργό UgurTure. Χωροκατακτητικές εξεργασίες στη περιοχή της έσω κροταφικής επιφάνειας , στελέχους , θαλάμου και των βασικών γαγγλίων συνιστούσαν κάποιες από αυτές που αφορούν τη λευκή ουσία του εγκεφάλου. Επίσης νεοπλασματικές και αγγειακές παθήσεις του ενδοκρανίου και εξωκράνιου χώρου όπως ακουστικά νευρινώματα, κρανιοφαρυγγιώματα, παραγαγγλιώματα, χορδώματα στη περιοχή του αποκλίματος, αδενώματα με επέκταση στο σηραγγώδη κόλπο, τριδυμικά νευρινώματα , μηνιγγιώματα του έσω τριτημορίου της πτέρυγας του σφηνοειδούς με επέκταση στο σύστοιχο σηραγγώδη κόλπο, μηνιγγιώματα στη περιοχή του αποκλίματος-λιθοειδούς (petroclival) , αναστομώσεις του προσωπικού με το γλωσσοφαρυγγικό νεύρο , αγγειακές δυσπλασίες καθώς επίσης και ανευρύσματα της πρόσθιας και οπίσθιας κυκλοφορίας αποτελούσαν κάποιες από τις απαιτητικές ‘extra-axial’επεμβάσεις του εγκεφάλου. Oσυνολικός αριθμός των επεμβάσεων αυτών ξεπερνούσε τις 1200.

Επίσης κατά την παραμονή μου εκεί είχα την ευκαιρία ,και τιμή, να συνομιλήσω πολλάκις με τον επιφανή νευροχειρουργό –αναμορφωτή της νευροχειρουργικής τον αιώνα που πέρασε- GaziYasargil. Οι συζητήσεις μαζί του , με βοήθησαν σημαντικά προκειμένου να κατανοήσω βαθιά τις αρχές της νευροχειρουργικής , να βελτιώσω τη σκέψη και την κρίση μου απέναντι σε κάθε φύσεως νευροχειρουργικό πρόβλημα , με απώτερο στόχο την ορθότερη αλλά και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των νευροχειρουργικών ασθενών.

Παράλληλα με την ενασχόλησή μου στη καθημερινή κλινική πράξη είχα την ευκαιρία -σε καθημερινή βάση σχεδόν οκτώ (8) ώρες την ημέρα , έξι (6) ημέρες την εβδομάδα- να δουλεύω στο νευροανατομικό εργαστήριο του νοσοκομείου μελετώντας τη χειρουργική ανατομία του εγκεφάλου και των οστικών περιοχών πέριξ αυτού καθώς επίσης και να εκπαιδεύω τον εαυτό μου σε ιδιαίτερα απαιτητικές επεμβάσεις που αφορούν την λευκή ουσία του εγκεφάλου και τη βάση του κρανίου. Ειδικότερα , επεμβάσεις που αφορούσαν την ανατομική περιοχή του πρόσθιου ανατομικού βόθρου (Transmaxilloethmoidalapproach ,Transfacial -Transmaxillary approach , Transoral approach, Transcranial Orbital and Lateral Orbital approach) , του μέσου κρανιακού βόθρου (Frontotemporal OrbitozygomaticTranscavernous approach, Middle fossa approach , Preauricular Transzygomatic Anterior Infratemporal and Middle Infratemporal approach) αλλά και του οπίσθιου κρανιακού βόθρου(Retrolabyrinthine, Translabyrinthine and Transcochlear approach, Combined Petrosal approach and Transcondylar-Transtubercular approach) είχαν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και εφαρμογής κατά το χρόνο παραμονής μου και εργασίας μου στο νευροανατομικό εργαστήριο. Οι παραπάνω επεμβάσεις έλαβαν χώρα υπό την όραση/χρήση μικροσκοπίου και τη χρήση μικροεργαλείων χειρουργικής.

Από τον Οκτώβριο του 2013 έως και σήμερα κατέχω τη θέση του επιμελητή της Νευροχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου 417 ΝΙΜΤΣ, εκτελώντας επεμβάσεις που αφορούν τόσο τον εγκέφαλο όσο και τη σπονδυλική στήλη. Παράλληλα ως επιστημονικός συνεργάτης της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου  Αθηνών  ‘’Γ.Γεννηματάς’’ συμμετέχω στις δραστηριότητες της κλινικής (διαλέξεις-χειρουργικές επεμβάσεις). Ως τ.επιστημονικός υπεύθυνος του Πειραματικού Εργαστηρίου Νευροχειρουργικής (Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών) συνεχίζω να μελετώ τη χειρουργική ανατομία του εγκεφάλου και των οστικών περιοχών πέριξ αυτού καθώς επίσης και να εκπαιδεύω τον εαυτό μου σε ιδιαίτερα απαιτητικές επεμβάσεις που αφορούν την λευκή ουσία του εγκεφάλου και τη βάση του κρανίου. Τέλος, από το Μάιο του 2015, αποδεχόμενος  τιμητική πρόσκληση από τη διοίκηση του νοσοκομείου Metropolitan , είμαι διευθυντής στη Νευροχειρουργική Κλινική , Metropolitan Hospital.

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

Newletter

Εγγραφείτε στα Newsletter του Ιατρού για να λαμβάνετε όλα τα τελευταία νέα για την Νευροχειρουργική.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
 • 401 ΓΣΝΑ & Metropolitan Hospital
 • Κιν: +30 6944686096
 • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.