Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί ισότοπα που εκπέμπουν ποζιτρόνια συνδεδεμένα σε μόρια βιολογικού ενδιαφέροντος με στόχο την ποσοτική μελέτη ειδικών φυσιολογικών διεργασιών.

Οι ουσίες αυτές ενίονται στο αίμα του ασθενούς με απώτερο στόχο τον εγκέφαλο. Κατόπιν τούτου, με τη χρήση ειδικού μηχανήματος, λαμβάνονται εικόνες από την παρουσία των ουσιών αυτών στον εγκέφαλο.

Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία

Η Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία αποτελεί απεικονιστική μέθοδο βασιζόμενη  στη δυνατότητα  μέτρησης αλλαγών της εγκεφαλικής αιματικής ροής, σαν αντικατόπτρισμα της νευρωνικής δραστηριότητας του εγκεφάλου.

Πιό συγκεκριμένα, ανιχνεύει  μεταβολές που αφορούν την οξυγόνωση και τη ροή του αίματος  σαν απάντηση σε κάποια νευρωνική δραστηριότητα που προκύπτει από την εκτέλεση χωρο-χρονικά συγκεκριμένων εντολών εκ΄μέρους του ασθενούς (κίνηση κάποιου χεριού, ομιλία κ.τ.λ).

Anisotropic Diffuse Tensor Imaging

Αν και όχι αυστηρά λειτουργική εξέταση, η anisotropic Diffuse Tensor Imaging (DTI) είναι ικανή να αναδείξει την πορεία  σημαντικών λειτουργικά  δεσμίδων της λευκής ουσίας μέσα στον εγκέφαλο. Τέτοιες είναι:το προσαγώγιο (Cingulum), η μετωποινιακή δεσμίδα (Occipitofrontal fasciculus), η αγκιστρωτή δεσμίδα(Uncinate fasciculus), η τοξοειδής δεσμίδα(Arcuate fasciculus), η φλοιογεφυρική οδός (Corticopontine tract), η φλοιοπρομηκική οδός (Corticobulbar tract),  η φλοιονωτιαία οδός (Corticospinal tract), η οπτική ακτινοβολία (Οptic radiation),  το μεσολόβιο (Corpus Callosum) και ο πρόσθιος σύνδεσμος του εγκεφάλου (Anterior commissure). Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αναδειχθεί η πορεία της ψαλίδας (Fornix) ,  του ταπητίου του μεσολοβίου (Tapetum) και της οπτικής οδού(Optic tract).

Μαγνητοεγκεφαλογραφία

H Μαγνητοεγκεφαλογραφία(MEG) είναι μία μη επεμβατική μέθοδος μέτρησης  της νευρωνικής δραστηριότητας του εγκεφάλου  μέσω υπολογισμού  των μαγνητικών πεδίων που συνοδεύουν την δραστηριότητα αυτή.

Η MEG είναι ουσιαστικά ίδια εξέταση με την Ηλεκτροεγκεφαλογραφία(EEG), βασιζόμενη όμως στις αλλαγές των μαγνητικών πεδίων και όχι στις αλλαγές τάσης.

Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός

Η μέθοδος  αυτή  περιλαμβάνει  την ενεργοποίηση  ή  την  αναστολή  της νευρωνικής δραστηριότητας του εγκεφάλου μέσω μαγνητικών πεδίων που μεταφέρονται από ειδικούς αισθητήρες τοποθετημένους  στο τριχωτό της κεφαλής.

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  • ΥπεύθυνηΤμήματος
  • Νάσιου Αγγελική: 698 6613333
  • Γραμματεία
  • Μαρία Θωμά: 210 68 62 521 - 210 68 62 436