Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική σε παθήσεις του εγκεφάλου, βασίζεται  στη χρήση του ενδοσκοπίου.

Το ενδοσκόπιο είναι ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει την οπτικοποίηση ανατομικών περιοχών του εγκεφάλου μέσω ενός στενού σωλήνα το οποίο ενσωματώνει μία λαμπερή πηγή φωτός και ένα πολύ μικρό, εξελιγμένο σύστημα κάμερας.

Υπάρχουν τρείς (3) τύποι ενδοσκοπικών επεμβάσεων που λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλο:1) η αμιγώς ενδοσκοπική χειρουργική επέμβαση, 2) η ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη χειρουργική επέμβαση και 3) η ενδοσκοπικά κατευθυνόμενη χειρουργική επέμβαση.

Η αμιγώς ενδοσκοπική χειρουργική προυποθέτει τη χρήση του ενδοσκοπίου, σαν πρωταρχικό μέσο, σε όλη της φάση της χειρουργικής επέμβασης του εγκεφάλου. Ειδικά εργαλεία, φτιαγμένα για το ενδοσκόπιο, εισάγονται μέσω πολύ μικρών καναλιών εντός του ενδοσκοπίου για τη διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης .

Παραδείγματα τέτοιων χειρουργικών επεμβάσεων του εγκεφάλου αποτελούν: η 3η κοιλιοστομία σε περιπτώσεις υδροκεφαλίας , η  χειρουργική εξαίρεση όγκων που εδράζονται στο κοιλιακό σύστημα όπως μηνιγγιώματα ή κολλοειδείς κύστεις και τέλος η αντιμετώπιση των αραχνοειδών κύστεων που εδράζονται στον εγκέφαλο, μέσω δημιουργίας επικοινωνίας της αραχνοειδούς κύστεως   με το κοιλιακό σύστημα καθώς και με τον υπαραχνοειδή χώρο(Fenestration).

Στην περίπτωση της ενδοσκοπικά υποβοηθούμενης χειρουργικής επέμβασης, το ενδοσκόπιο έχει υποστηρικτικό ρόλο.Πιό συγκεκριμένα  η χειρουργική επέμβαση διενεργείται με τη χρήση του μικροσκοπίου και την εφαρμογή μικροχειρουργικών τεχνικών, με στόχο την επιτυχή αντιμετώπιση της  νευροχειρουργικής βλάβης.

Κατά τη φάση τη χειρουργικής επέμβασης, είναι δυνατή η χρήση του ενδοσκοπίου για την όραση ανατομικών περιοχών του εγκεφάλου εκτός της εμβέλειας  του μικροσκοπίου π.χ στις γωνίες του χειρουργικού πεδίου ή κάτω από εν΄τω βάθει δομές του εγκεφάλου. Παραδείγματα τέτοιων χειρουργικών προσπελάσεων αφορούν χωροκατακτητικές ή αγγειακές βλάβες του εγκεφάλου και της βάσης του κρανίου.

Η καλούμενη ενδοσκοπικά κατευθυνόμενη χειρουργική επέμβαση χαρακτηρίζεται από το γεγονός της χρήσης του ενδοσκοπίου σαν  πρωταρχικό εργαλείο  όρασης των ανατομικών δομών σε όλη τη φάση της επέμβασης.Κατόπιν τούτου, και βάσει της εικόνας που λαμβάνεται από το ενδοσκόπιο, διενεργείται  η επέμβαση με χειρισμό των  χειρουργικών εργαλείων εκτός του καναλιού του ενδοσκοπίου.

Παραδείγματα τέτοιων χειρουργικών επεμβάσεων αποτελούν: η διασφηνοειδική εκτομή αδενωμάτων της υπόφυσης, η αφαίρεση εξεργασιών που κείνται σε περιοχές της βάσης του κρανίου, καθώς  επίσης και η μικροαγγειακή αποσυμπίεση σε καταστάσεις συνδρόμων νευροαγγειακής συμπίεσης, όπως η τριδυμική νευραλγία, ο σπασμός ημιπροσώπου και η γλωσσοφαρυγγική νευραλγία.

Συνολικά θα λέγαμε, ότι η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική βασιζόμενη στη χρήση του ενδοσκοπίου έχει σαφείς ενδείξεις και εφαρμογές. Η σωστή χρήση της, σε συνδυασμό με την ισχυρή γνώση της ανατομίας του εγκεφάλου από το νευροχειρουργό , αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο μία  επιτυχής χειρουργική  επέμβαση βασίζεται.

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  • ΥπεύθυνηΤμήματος
  • Νάσιου Αγγελική: 698 6613333
  • Γραμματεία
  • Μαρία Θωμά: 210 68 62 521 - 210 68 62 436