Μία νέα εποχή στη νευροχειρουργική έχει κάνει την εμφάνισή της, με την έλευση της καλούμενης ”απεικονιστικά καθοδηγούμενης” χειρουργικής στον εγκέφαλο και στη σπονδυλική στήλη.

Η Νευροπλοήγηση, αναγνωρισμένη σαν  το επόμενο  στάδιο  εξέλιξης της στερεοτακτικής χειρουργικής, έχει ήδη μία σημαντική δράση σε μία ποικιλία νευροχειρουργικών επεμβάσεων.

Η νευροπλοήγηση, μία συλλογή(σετ) τεχνολογιών υποστηριζόμενων από ηλεκτρονικό υπολογιστή, βασίζεται στο Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων.

Πιό συγκεκριμένα ο εγκέφαλος θεωρείται σαν ένα γεωμετρικό  τρισδιάστατο  σχήμα το οποίο διαχωρίζεται  από τρείς υποθετικούς τεμνόμενους άξονες (επίπεδα) στο χώρο, σχηματίζοντας  ορθές  γωνίες μεταξύ των(οβελιαίος/x, οριζόντιος/y, μετωπιαίος/z).

Έτσι κάθε σημείο στο εγκέφαλο μπορεί να παρασταθεί από μία μοναδική τριάδα αριθμών  (x,y,z), με κάθε συντεταγμένη να αντιστοιχεί στην κάθετη απόσταση του σημείου από κάθε έναν από τους τρεις άξονες αντίστοιχα.

Οι δυνατότητες που προσφέρει η Νευροπλοήγηση στο νευροχειρουργό  είναι πολλές. 

Ο καλύτερος σχεδιασμός  της κρανιοτομίας καθώς επίσης και η ακριβέστερη τροχιά της χειρουργικής επέμβασης , ειδικά για βλάβες που εδράζονται σε εν΄τω βάθει δομές του εγκεφάλου, συνιστούν κάποιες  από αυτές. Επιπλέον, η δυνατότητα συσχέτισης ενός εργαλείου στο χέρι του χειρουργού ή ενός εστιακού σημείου του μικροσκοπίου με τη θέση της απεικονιζόμενης παθολογίας του εγκεφάλου, σε πραγματικό χρόνο κατά τη φάση της χειρουργικής επέμβασης , τονίζει τη σύγχρονη εκδοχή αυτής της συλλογής(σετ) τεχνολογιών.

Τέλος, η ενσωμάτωση δεδομένων που παρέχονται  από τη λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI), τη μαγνητοεγκεφαλογραφία(MEG) και την τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων(PET) , επιτρέπει τη διενέργεια επεμβάσεων σε ευγενείς περιοχές του εγκεφάλου με μικρή θνησιμότητα.

Η ακρίβεια στο χώρο, των σύγχρονων συστημάτων νευροπλοήγησης , μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση της διεγχειρητικής μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου (intraoperative MRI) , που παρέχει εικόνες σε πραγματικό χρόνο για τεκμηρίωση τυχόν υπολλειματικής βλάβης και αξιολόγηση τυχόν μετατόπισης του εγκεφάλου κατά τη φάση της χειρουργικής επέμβασης(Brain shift).

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το σύστημα της νευροπλοήγησης δεν είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σαν ρομπότ.

Αποτελώντας ένα επιπλέον εργαλείο, καθοδηγείται από το νευροχειρουργό σε όλη της φάση της χειρουργικής επέμβασης, με στόχο την πιό κομψή και πιό αποτελεσματική προσέγγιση νευροχειρουργικών βλαβών του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης.

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  • ΥπεύθυνηΤμήματος
  • Νάσιου Αγγελική: 698 6613333
  • Γραμματεία
  • Μαρία Θωμά: 210 68 62 521 - 210 68 62 436