Βασικός στόχος κάθε νευροχειρουργικής  επέμβασης είναι η μέγιστη εκτομή(αφαίρεση) της βλάβης του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο εμφάνισης νέου νευρολογικού ελλείμματος.

 Η εμφάνιση ενός νέου νευρολογικού ελλείμματος μπορεί να οφείλεται είτε σε άμεση προσβολή του εγκεφαλικού φλοιού που κείνται πέριξ της βλάβης, είτε στην προσβολή της λευκής ουσίας στο βάθος της βλάβης.

Χαρτογράφηση Εγκεφάλου

Κεντρικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση της νοσηρότητας των νευροχειρουργικών επεμβάσεων αποτελεί η κατανόηση, από πλευράς ανατομίας και φυσιολογίας, της σχέσης της νευροχειρουργικής  βλάβης με τον πέριξ ευγενή εγκεφαλικό ιστό.

Στη σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική της νευροχειρουργικής, πλειάδα μεθόδων έχει αναπτυχθεί με στόχο το παραπάνω.

Αυτές  οι μέθοδοι (επεμβατικές και μη επεμβατικές), που  μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες στο νευροχειρουργό όσον αφορά τον ανατομικό εντοπισμό διαφόρων εγκεφαλικών λειτουργιών (λειτουργική χαρτογράφηση) όπως είναι η κίνηση, η αίσθηση, η ομιλία και μνήμη , αποτελούν το αντικείμενο της ενότητας αυτής και θα αναπτυχθούν διεξοδικά παρακάτω.

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  • ΥπεύθυνηΤμήματος
  • Νάσιου Αγγελική: 698 6613333
  • Γραμματεία
  • Μαρία Θωμά: 210 68 62 521 - 210 68 62 436