Μηνιγγιώματα

Τα Μηνιγγιώματα αφορούν ,συνήθως, καλοήθεις εξωπαρεγχυματικές βλάβες του εγκεφάλου που προέρχονται από την αραχνοειδή μήνιγγα. Αποτελούν το 14-19% των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου.

Συνήθεις θέσεις εντόπισης των μηνιγγιωμάτων είναι:η κυρτότητα του εγκεφάλου(convexity), η περιοχή παρά τον οβελιαίο κόλπο (parasagittal), η περιοχή της ελάσσονος πτέρυγας του σφηνοειδούς οστού (sphenoidal ridge), η περιοχή του δρεπάνου(falx), η περιοχή φύματος του εφιππίου (tuberculum sellae, η περιοχή του μέσου κρανιακού βόθρου (middle fossa), η περιοχή του σκηνιδίου (tentorial) και άλλες.

Αιθουσαία Σβαννώματα

Τα Αιθουσαία Σβαννώματα, 8-10% των όγκων του εγκεφάλου, είναι καλοήθεις βλάβες του εγκεφάλου, στην περιοχή της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας, που προέρχονται από το άνω αιθουσαίο νεύρο.

Κλασικά σημεία-συμπτώματα των αιθουσαίων σβαννωμάτων είναι η απώλεια της ακοής, οι εμβοές , η αστάθεια, η κεφαλαλγία, οι αιμωδίες του προσώπου, η διπλωπία και άλλα.

Αστροκυτώματα

Τα Αστροκυτώματα συνιστούν τον συχνότερο ενδοπαρεγχυματικό(πρωτοπαθή) όγκο του εγκεφάλου.

Εμφανίζουν μεγάλη πολυμορφία και ευρύ φάσμα, στο ένα άκρο του οποίου βρίσκονται καλοήθεις όγκοι, όπως το πιλοκυτταρικό αστροκύτωμα, και στο άλλο άκρο ιδιαίτερα κακοήθεις όγκοι, όπως το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα.

Κρανιοφαρυγγιώματα

Τα Κρανιοφαρυγγιώματα, 2-4% όλων των όγκων του εγκεφάλου, συνιστούν καλοήθεις βλάβες. Δεν υφίσταται κακοήθη εξαλλαγή, αλλά η δυσκολία στην αντιμετώπιση και ο υψηλός βαθμός υποτροπής τους τα χαρακτηρίζει κακοήθη στη συμπεριφορά.

Αναπτυσσόμενα από υπολειπόμενα κύτταρα του θυλάκου του Rathke, προερχόμενα από το πρόσθιο-άνω τμήμα της υπόφυσης, αυξανόμενα κατά μήκος του μίσχου της υπόφυσης και, εν’ τέλει, ευρισκόμενα σε στενή ανατομική σχέση με τα οπτικά νεύρα, τον υποθάλαμο και τις έσω καρωτίδες αρτηρίες, συνιστούν μία πρόκληση για το νευροχειρουργό.

Κολλοειδείς Κύστεις

Οι Κολλοειδείς κύστεις , εντοπιζόμενες στο πρόσθιο τμήμα της 3ης κοιλίας του εγκεφάλου, συνιστούν <1% των ενδοκρανιακών όγκων.

Συνηθέστερα σημεία-συμπτώματα εκδήλωσης μίας κολλοειδούς κύστης είναι: η κεφαλαλγία, οι διαταραχές βάδισης, η ναυτία, η ζάλη, οι εμβοές ώτων, η διπλωπία και άλλα.

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  • ΥπεύθυνηΤμήματος
  • Νάσιου Αγγελική: 698 6613333
  • Γραμματεία
  • Μαρία Θωμά: 210 68 62 521 - 210 68 62 436