Αν και όχι αυστηρά λειτουργική εξέταση, η anisotropic Diffuse Tensor Imaging (DTI) είναι ικανή να αναδείξει την πορεία  σημαντικών λειτουργικά  δεσμίδων της λευκής ουσίας μέσα στον εγκέφαλο. Τέτοιες είναι:το προσαγώγιο (Cingulum), η μετωποινιακή δεσμίδα (Occipitofrontal fasciculus), η αγκιστρωτή δεσμίδα(Uncinate fasciculus), η τοξοειδής δεσμίδα(Arcuate fasciculus), η φλοιογεφυρική οδός (Corticopontine tract), η φλοιοπρομηκική οδός (Corticobulbar tract),  η φλοιονωτιαία οδός (Corticospinal tract), η οπτική ακτινοβολία (Οptic radiation),  το μεσολόβιο (Corpus Callosum) και ο πρόσθιος σύνδεσμος του εγκεφάλου (Anterior commissure). Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αναδειχθεί η πορεία της ψαλίδας (Fornix) ,  του ταπητίου του μεσολοβίου (Tapetum) και της οπτικής οδού(Optic tract).

Η παραπάνω εξέταση χρησιμοποιείται για αναδείξει τη σχέση μεταξύ κάποιας νευροχειρουργικής βλάβης που κείνται σε ευγενή  περιοχή του εγκεφάλου και των απεικονιζόμενων δεσμίδων της λευκής ουσίας στη σύστοιχη ανατομική περιοχή.

Επίσης η   εξέταση αυτή είναι δυνατόν να συνδυαστεί με  άλλες  μεθόδους χαρτογράφησης του εγκεφάλου(π.χ το φλοιικό ερεθισμό του εγκεφάλου ή τη λειτουργική μαγνητική  τομογραφία) με  απώτερο στόχο  τον εντοπισμό, τόσο των φλοιωδών περιοχών της κίνησης  του εγκεφάλου όσο και των  σύστοιχων κατιόντων δεματίων  σε ασθενείς που πάσχουν από  γλοιώματα του  εγκεφάλου.

Τέλος, η DTI μπορεί να ενσωματωθεί (intergration) στο σύστημα νευροπλοήγησης με κύριο στόχο τη δυναμική  οπτικοποίηση τόσο των πυραμιδικών δεματίων όσο και της οπτικής οδού κατά τη φάση της χειρουργικής επέμβασης , σε περιπτώσεις νευροχειρουργικών βλαβών που βρίσκονται σε στενή ανατομική σχέση με τις προαναφερθείσες  ανατομικές  περιοχές.

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  • ΥπεύθυνηΤμήματος
  • Νάσιου Αγγελική: 698 6613333
  • Γραμματεία
  • Μαρία Θωμά: 210 68 62 521 - 210 68 62 436