Αυτή η χειρουργική προσπέλαση συνιστά μία ριζική και τεχνικά απαιτητική  επέμβαση, προσφέροντας στο νευροχειρουργό έκθεση χειρουργικού πεδίου από την περιοχή του πρόσθιου κρανιακού βόθρου έως και την περιοχή του αποκλίματος.

Παρακάτω παρατίθενται εικόνες (ανατομικά παρασκευάσματα) από την προσωπική δουλειά του Σπ. Αρ. Λαφαζάνου στο εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας.

Ανάσπαση δερματικού κρημνού

Ο δερματικός κρημνός αριστερά έχει ανασπαστεί με παράλληλη διατήρηση των κλάδων της επιπολής κροταφικής αρτηρίας, του βρεγματικού(1) και του μετωπιαίου(2). Ο κροταφίτης μυς  και η σύστοιχη περιτονία είναι ορατά(3).

Ανάσπαση δερματικού κρημνού

Επέκταση ανατομικού διαχωρισμού στη σύστοιχη παρωτιδική χώρα

Σε συνέχεια της εικόνας 1, ο ανατομικός διαχωρισμός έχει επεκταθεί στη σύστοιχη παρωτιδική χώρα. Η παρωτίδα(1) έχει διανοιχθεί  και το εξωκράνιο τμήμα  του προσωπικού νεύρου είναι ορατό(2). Η σύστοιχη επιπολής κροταφική αρτηρία είναι ορατή(3)

Επέκταση ανατομικού διαχωρισμού στη σύστοιχη παρωτιδική χώρα

Ανατομικός διαχωρισμός του εξωκράνιου τμήματος του προσωπικού νεύρου

Περαιτέρω ανατομικός διαχωρισμός του εξωκράνιου τμήματος του προσωπικού νεύρου(1) αναδεικνύει καλύτερα όλους τους κλάδους του και την ανατομική του σχέση  με την επιπολής κροταφική αρτηρία(2).

Ανατομικός διαχωρισμός του εξωκράνιου τμήματος του προσωπικού νεύρου

Ανάσπαση δερματικού κρημνού προς τα εμπρός

Ο δερματικός κρημνός έχει ανασπαστεί προς τα εμπρός, ενώ η σύστοιχη επιπολής κροταφική αρτηρία(4) έχει διατηρηθεί για λόγους ανατομικής μελέτης. Το ζυγωματικό οστό(1), το ζυγωματικό τόξο(2) και η σύστοιχη παρωτιδομασητήριος  περιτονία (3)  είναι ορατά. 

Ανάσπαση δερματικού κρημνού προς τα εμπρός

Αφαίρεση μασητήρα μυ

Ο μασητήρας μυς έχει αφαιρεθεί και ο κλάδος της κάτω γνάθου(1) είναι ορατός.

Αφαίρεση μασητήρα μυ

Ανατομική σχέση του ζυγωματικού οστού

Από διαφορετική οπτική γωνία αναδεικνύεται η ανατομική σχέση του ζυγωματικού οστού(1), του ζυγωματικού τόξου(2) και του κλάδου της κάτω γνάθου(3). Τα βέλη υποδεικνύουν το σημείο έκφυσης  του μασητήρα μυ από το κάτω χείλος του  ζυγωματικού οστού και του ζυγωματικού τόξου. Τέλος, ο έξω πτερυγοειδής μυς (4) είναι ορατός.

Ανατομική σχέση του ζυγωματικού οστού

Οστεοτομία που αφορά την περιοχή του κόγχου και της άνω γνάθου

Εν΄όψει οστεοτομίας που αφορά την περιοχή του κόγχου και της άνω γνάθου, οι ανατομικές περιοχές ενδιαφέροντος έχουν τονιστεί με  μπλε χρώμα.

Οστεοτομία που αφορά την περιοχή του κόγχου και της άνω γνάθου

Οστεοτομία που αφορά το ζυγωματικό οστό και την άνω γνάθο

Οστεοτομία που αφορά το ζυγωματικό οστό και την άνω γνάθο έχει λάβει χώρα. Το πρόσθιο και πλάγιο τοίχωμα (βέλη) έχει αφαιρεθεί αναδεικνύοντας το σύστοιχο ιγμόρειο άντρο. Επίσης το πλάγιο τοίχωμα του σύστοιχου οφθαλμικού κόγχου έχει αφαιρεθεί(1). Τέλος, ο λιπώδης ιστός(2) που βρίσκεται στο πίσω τοίχωμα του ιγμορείου άντρου, καταλαμβάνει την περιοχή του σύστοιχου πτερυγουπερωίου βόθρου.

Οστεοτομία που αφορά το ζυγωματικό οστό και την άνω γνάθο

Περιοχή της κορωνοειδούς αποφύσεως της κάτω γνάθου

Η φωτογραφία έχει επικεντρωθεί στην περιοχή της κορωνοειδούς αποφύσεως της κάτω γνάθου που έχει κοπεί και που αποτελεί το σημείο πρόσφυσης του σύστοιχου κροταφίτη μυός.

Περιοχή της κορωνοειδούς αποφύσεως της κάτω γνάθου

Σύστοιχος κροταφίτης μυς έχει αποσπαστεί προς τα κάτω

Ο σύστοιχος κροταφίτης μυς έχει αποσπαστεί προς τα κάτω, μαζί με την κορωνοειδή απόφυση(βέλος).  Ο στόχος είναι η διατήρηση της αιμάτωσης του μυός από την οπίσθια εν΄τω βάθει κροταφική αρτηρία. Τέλος, η σύστοιχη μετωποκροταφοβρεγματική επιφάνεια του κρανίου είναι ορατή(1).

Σύστοιχος κροταφίτης μυς έχει αποσπαστεί προς τα κάτω

Μετωποκροταφοβρεγματική κρανιοτομία

Μετωποκροταφοβρεγματική κρανιοτομία έχει λάβει χώρα και η υποκείμενη σκληρά μήνιγγα είναι ορατή(1). Τμήμα του κλάδου της κάτω γνάθου έχει αφαιρεθεί αναδεικνύοντας της έξω όψη του έξω πετάλου της πτερυγοειδούς αποφύσεως(2), την εξωκρανιακή μοίρα του 3ου κλάδου του τριδύμου(3) και τέλος, τον έσω πτερυγοειδή μυ(4).

Μετωποκροταφοβρεγματική κρανιοτομία

Άνω τμήμα της έξω όψης του έξω πετάλου της πτερυγοειδούς αποφύσεως

Η φωτογραφία έχει εστιαστεί στο άνω τμήμα της έξω όψης του έξω πετάλου της πτερυγοειδούς αποφύσεως το οποίο και αφαιρείται σταδιακά/drilling (αστερίσκος).

 Άνω τμήμα της έξω όψης του έξω πετάλου της πτερυγοειδούς αποφύσεως

Τμήμα της έξω όψης του έξω πετάλου της πτερυγοειδούς αποφύσεως

Σε συνέχεια της φωτογραφίας 12, τμήμα της έξω όψης του έξω πετάλου της πτερυγοειδούς αποφύσεως έχει αφαιρεθεί αναδεικνύοντας τους κάτωθι ανατομικούς σχηματισμούς: το σφηνοειδή κόλπο(1), το βιδιανό νεύρο(2) και την περιτονία του φάρυγγα/pharyngobasilar fascia(3). Επίσης το διανοιχθέν ωοειδές τρήμα με τον 3ο κλάδο του τριδύμου(4) και η έσω γναθιαία αρτηρία(5) είναι ορατά.

Τμήμα της έξω όψης του έξω πετάλου της πτερυγοειδούς αποφύσεως

Ανάσπαση της σκληράς μήνιγγας του μέσου κρανιακού βόθρου

Ανάσπαση της σκληράς μήνιγγας(1) του μέσου κρανιακού βόθρου έχει σαν αποτέλεσμα την ανάδειξη του τριδυμικού γαγγλίου(2), του ωοειδούς τρήματος με τον 3ο κλάδο του τριδύμου(3) και της εξωκρανίου μοίρας του 3ου κλάδου του τριδύμου(4). Επίσης ,ο  σφηνοειδής κόλπος(5), το βιδιανό νεύρο(6) ,η  περιτονία του φάρυγγα/pharyngobasilar fascia(7), η έσω γναθιαία αρτηρία(8) και το μείζον επιπολής λιθοειδές νεύρο(9) είναι ορατά.

Ανάσπαση της σκληράς μήνιγγας του μέσου κρανιακού βόθρου

Βιδιανό νεύρο

Το βιδιανό νεύρο (1), η περιτονία του φάρυγγα/pharyngobasilar fascia(2),o μυς τείνων το υπερωίο ιστίο/tensor veli palatini muscle(3) και η εξωκράνια μοίρα του 3ου κλάδου του τριδύμου είναι ορατά. Ο μυς τείνων το υπερωίο ιστίο αρχίζει από την περιοχή του σκαφοειδούς βόθρου, στην κορυφή της πτερυγοειδούς απόφυσης, και από την άκανθα(spine) του σφηνοειδούς οστού. Λεπτός και τριγωνικός στο σχήμα, ο μυς τείνων το υπερωίο ιστίο προσκολλάται  στο πρόσθιο-πλάγιο τοίχωμα της ευσταχιανής σάλπιγγας, ενώ ο τένοντάς του καταλήγει στο πτερυγοειδές άγκιστρο.

Βιδιανό νεύρο

Το βιδιανό νεύρο (1), η περιτονία του φάρυγγα/pharyngobasilar fascia(2) και η εξωκράνια μοίρα του 3ου κλάδου του τριδύμου(3) είναι ορατά. Σε συνέχεια της εικόνας 15, μετά την αφαίρεση του μυ τείνων το υπερωίο ιστίο, η ευσταχιανή σάλπιγγα είναι ορατή. Η ευσταχιανή σάλπιγγα έχει τονιστεί με μπλε χρώμα που σκιαγραφεί την πορεία της έως το τμήμα του ρινοφάρυγγα(βέλος).Το εύρος  του ρινοφάρυγγα στη σύστοιχη περιοχή  απεικονίζονται με την καμπυλωτή γραμμή. Τέλος, οι προσπονδυλικοί μύες επιμήκης κεφαλικός/longus capitis και πρόσθιος  ορθός κεφαλικός/Rectus capitis anterior(4) καθώς και η σύστοιχη  έσω καρωτίδα αρτηρία(5) είναι ορατά.

Βιδιανό νεύρο

Προσπονδυλικοί μύες

Oι προσπονδυλικοί μύες επιμήκης κεφαλικός/longus capitis και πρόσθιος ορθός  κεφαλικός /Rectus capitis anterior(1) καθώς και η σύστοιχη  έσω καρωτίδα αρτηρία(2) είναι ορατά./Μεγέθυνση

Προσπονδυλικοί μύες

Οι προσπονδυλικοί μύες (1) έχουν ανασπαστεί προς τα εμπρός, η έσω καρωτίδα αρτηρία προς τα οπίσω(2) και η περιοχή του αποκλίματος (3) που έχει αφαιρεθεί είναι ορατή.

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

Newletter

Εγγραφείτε στα Newsletter του Ιατρού για να λαμβάνετε όλα τα τελευταία νέα για την Νευροχειρουργική.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Metropolitan Hospital
  • Κιν: +30 6944686096
  • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.