Η  προσπέλαση του Μέσου Κρανιακού Βόθρου (Middle Cranial Fossa Approach) έχει εφαρμοστεί για πολλά χρόνια στο παρελθόν με στόχο την ”αποκάλυψη” του έσω ακουστικού πόρου στο πλαίσιο αφαίρεσης νευροχειρουργικών βλαβών, όπως μικρού μεγέθους αιθουσαία σβαννώματα και μηνιγγιώματα, που εδράζονται στο χείλος(lip) του έσω ακουστικού πόρου.

Middle Fossa Rhomboid Approach (Anterior Petrosectomy)

Η καλούμενη επεκτεινόμενη προσπέλαση του Μέσου Κρανιακού Βόθρου (Extended Middle Cranial Fossa Approach) ή Πρόσθια Διαλιθοειδική Προσπέλαση(Anterior Transpetrosal Approach) αποτελεί τη φυσική επέκταση της προαναφερθείσας χειρουργικής προσπέλασης (του Μέσου Κρανιακού Βόθρου).

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  • ΥπεύθυνηΤμήματος
  • Νάσιου Αγγελική: 698 6613333
  • Γραμματεία
  • Μαρία Θωμά: 210 68 62 521 - 210 68 62 436