Διάφορες κλασικές χειρουργικές προσεγγίσεις, όπως η μετωπιαία, η αμφιμετωπιαία, η μετωποκροταφική και η πτεριονική(μετωποκροταφική με συνοδό αφαίρεση της ελάσσονος πτέρυγας του σφηνοειδούς) κρανιοτομία, έχουν χρησιμοποιηθεί, και χρησιμοποιούνται, για την εξαίρεση βλαβών που εδράζονται στον πρόσθιο και το μέσο κρανιακό βόθρο.

Η πλάγια μετωπιαία προσπέλαση, μέσω τομής δέρματος ακριβώς πάνω από το φρύδι (Supraorbital Eyebrow Approach) , επιτρέπει την πραγματοποίηση μίας υπερκόγχιας κρανιοτομίας διαστάσεων 2,5x3 cm , με εξαιρετικό κοσμητικό αποτέλεσμα, που εξασφαλίζει πολύ καλή αποκάλυψη διαφόρων νευροχειρουργικών βλαβών που εδράζονται στην περιοχή του πρόσθιου και του μέσου κρανιακού βόθρου.

Σχηματική αναπαράσταση της χαμηλής μετωπιαίας κρανιοτομίας (Β)

Fig 1: Σχηματική αναπαράσταση της χαμηλής μετωπιαίας κρανιοτομίας (Β) που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο αυτής της χειρουργικής προσέγγισης. Ο κροταφίτης μυς(Τ), η πορεία του υπερκόγχιου νεύρου(S) και το μέγεθος των μετωπιαίων κόλπων (FS) αποτελούν κάποιες από τις ανατομικές δομές που λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή της προσπέλασης αυτής.

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  • ΥπεύθυνηΤμήματος
  • Νάσιου Αγγελική: 698 6613333
  • Γραμματεία
  • Μαρία Θωμά: 210 68 62 521 - 210 68 62 436